Ця Угода користувача (далі – Угода) визначає принципи взаємодії сторін при пропонуванні до замовлення товарів (послуг) і їх придбанні на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM, доступ до якого здійснюється через web-сайт та/або через мобільні додатки.

 
1.ТЕРМІНИ
1.1. Будь-яке використання онлайн-майданчику VSEPLUS.COM, в тому числі відвідування веб-сайту VSEPLUS.COM та мобільних додатків VSEPLUS.COM, перегляд інформації, користування сервісами, здійснюється у відповідності до умов Угоди користувача, яка включає в себе умови, зазначені нижче, а також умови, зазначені у відповідних розділах (сторінках) веб-сайту VSEPLUS.COM (у т.ч. зазначених в публічній оферті за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta) та у мобільних додатках VSEPLUS.
1.2. Використовуючи онлайн-майданчик VSEPLUS.COM, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом реєстрації на ньому та/або шляхом придбання Продукції, Покупець беззастережно приймає всі умови Угоди користувача та публічної оферти (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta), погоджується виконувати їх та несе відповідальність за наслідки неознайомлення з ними.
1.3. Терміни, що використовуються в Угоді користувача, мають наступне значення:
1.3.1. Адміністратор – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВСЕПЛЮС», код ЄДРПОУ 41126734, що є власником Сайту та Додатків і визначає порядок їх використання.
Адміністратор виконує функції, пов’язані із організаційно-технічним супроводом пропонування Продукції Продавцем на Сайті / у Додатках та організацією взаємодії Покупця з Продавцем у разі придбання Покупцем Продукції.
1.3.2. Картка товару – сторінка Сайту / Додатку, на якій розміщена інформація про Продукцію та умови її придбання.
1.3.3. Кошик – сторінка Сайту / Додатку, на якій зібрано перелік обраної Покупцем Продукції перед оформленням замовлення.
1.3.4. Онлайн-майданчик VSEPLUS.COM – веб-сайт в мережі Інтернет ідентифікований веб-адресою https://VSEPLUS.COM (далі - Сайт) та мобільний додаток VSEPLUS (далі - Додаток), на яких здійснюється пропонування Продукції Продавцями, оформлення та відстеження виконання замовлень, обміну відгуками, а також проведення рекламних та маркетингових заходів.
1.3.5. Покупець – будь-яка фізична особа, яка має право здійснювати покупки на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM.
1.3.6. Продавець (Постачальник) – будь-яка юридична (резидент або нерезидент України), фізична особа-підприємець та особи-нерезиденти України, що розміщують та реалізують на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM свої пропозиції щодо пропонування Продукції для замовлення Покупцями з урахуванням умов Угоди користувача та публічної оферти (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta).
В окремих випадках Адміністратор може бути продавцем на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM, і в такому разі його найменування зазначається в якості продавця (постачальника) в Товарному чеку на придбаний товар.
1.3.7. Продукція – товари, роботи і послуги, які пропонуються Продавцями та доступні для замовлення Покупцями на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM.
1.3.8. Профіль – персональна сторінка Покупця на Сайті / у Додатку, яка містить реєстраційні та контактні дані Покупця, а також інформацію, пов’язану із використанням ним онлайн-майданчику VSEPLUS.COM.
 
2. РЕЄСТРАЦІЯ. ПРОФІЛЬ ПОКУПЦЯ
2.1. Продукція на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM може бути замовлена та придбана тільки для особистого некомерційного використання (споживання).
2.2. Покупцем на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM може бути фізична особа, яка досягла 18-річного віку, володіє повною цивільною дієздатністю.
2.3. Здійснюючи реєстрацію та/або придбання Продукції на Онлайн-майданчику VSEPLUS.COM, особа засвідчує, що вона:
- досягла 18-річного віку, володіє повною цивільною дієздатністю та купуватиме Продукцію виключно для особистого некомерційного використання (споживання);
- ознайомлена, беззастережно та беззаперечно приймає та погоджується з усіма умовами Угоди користувача, публічної оферти (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta) та умовами, викладеними у розділах (сторінках) Сайту, Додатку;
- зазначає дані (П.І.Б., мобільний телефон, e-mail тощо), що є правдивими та належать саме їй, або авторизується під власним обліковим записом у соціальній мережі;
- погоджується на передачу своїх персональних даних третім особам (в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними), їх обробку, зберігання, передачу і використання з метою та на умовах, визначених Угодою користувача, публічною офертою (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta) та засвідчує отримання інформації про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права згідно законодавства, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються її персональні дані.
- беззаперечно погоджується на скерування Продавцем (у т.ч. його довіреними особами) та отримання Покупцем товарних чеків та/або фіскальних чеків (у випадку проведення розрахунку Продавцем із застосуванням реєстратора розрахункових операцій) через будь-які засоби зв’язку у електронному форматі (у т.ч. на електронну адресу, адресу електронної пошти, SMS, Viber, Telegram, WhatsApp, Push-повідомлення, розміщення в Профілі щодо придбаного товару QR-коду або скерування такого вищенаведеними способами Покупцю тощо) за реквізитами, зазначеними у Профілі та/або під час формування замовлення, а також погоджується на отримання фіскальних чеків від сервісів грошових переказів та/або доставки під час здійснення розрахунку за придбаний товар. 
При цьому: 
1) у випадку скерування товарних чеків та/або фіскальних чеків (у випадку проведення розрахунку Продавцем із застосуванням реєстратора розрахункових операцій) у електронному форматі (одним або декількома вищевказаними засобами) Покупець беззаперечно визнає факт отримання таких в момент придбання товару (у т.ч. докази скерування зі сторони Продавця є беззаперечними доказами отримання таких Покупцем);
2) у випадку здійснення розрахунку у сервісах грошових переказів та/або доставки Покупець беззаперечно визнає факт отримання відповідного фіскального чеку, котрий формує такий суб’єкт господарювання, в момент здійснення платежу за придбаний товар.
2.4. При користуванні онлайн-майданчиком VSEPLUS.COM Покупець має право використовувати лише ті персональні дані, банківські картки, банківські рахунки, документи, що належать йому на законних підставах (оформлені на його ім’я в установленому законом порядку).
2.5. Дані Покупця, зазначені при реєстрації та/або придбання Продукції на Сайті/у Додатку, зберігаються Адміністратором і можуть відображатися у його Профілі та використовуються Адміністратором та Продавцями в подальшому при здійсненні та/або виконанні замовлень Покупця.
2.6. Покупець має право змінювати та доповнювати надані ним дані в Профілі протягом всього строку здійснення покупок на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM.
2.7. Розміщуючи на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM свої пропозиції щодо пропонування Продукції, Продавець погоджується та зобов’язується дотримуватись цієї Угоди користувача, включаючи всі умови, зазначені нижче та у відповідних розділах (на сторінках) Сайту / Додатків, а також умови публічної оферти (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta).
 
3. СПОСОБИ ПРОПОНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
Продукція може пропонуватися в постійному каталозі (звичайні пропозиції) та/або в Акціях (особливі пропозиції за моделлю торгівлі flash sales).
3.1. Придбання Продукції в Акціях та розпродажах (Sale) здійснюється на умовах Угоди користувача та публічної оферти (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta) з урахуванням, що умови, на яких Продукція пропонується до придбання, діють протягом обмеженого періоду часу від декількох годин до декількох днів та в обмеженій кількості (за одностороннім рішенням Продавця);
3.2. Акції та розпродажі (Sale) не є рекламними заходами.
3.3. Умови пропонування Продукції в Додатках можуть відрізнятися від умов пропонування цієї ж Продукції на Сайті. Замовлення Продукції виконується за умовами, які діяли для того способу користування онлайн-майданчиком VSEPLUS.COM (Сайт або Додатки), за допомогою якого Покупець оформив таке замовлення.
 
4. УМОВИ ПРИДБАННЯ
4.1. Оформлення та виконання замовлень на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM здійснюється відповідно до:
- умов, зазначених у цій Угоді користувача, публічній оферті (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta) та розділах (сторінках) Сайту / Додатків;
- умов зазначених в Картці товару, на сторінці оформлення замовлення, в супровідній / сервісній документації та у розрахункових документах;
- умов продажу, встановлених Продавцем конкретної Продукції.
4.2. Оферта Продавця щодо укладення договору купівлі-продажу складається з публічної оферти (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta) та Картки товару на Сайті, у якій зазначається інформація про товар, його ціна (за одиницю) та характеристики. Шляхом здійснення замовлення товару на Сайті Покупець приймає публічну оферту (у т.ч. приєднується до публічної оферти) Продавця (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta) та укладає з ним відповідний договір (у т.ч. публічна оферта Продавця вважається безумовно та беззаперечно акцептована (прийнята та визнана) Покупцем з моменту здійснення замовлення товару на Сайті Покупцем). За погодженням із Адміністратором Продавець може встановлювати для Покупців особливі умови договору купівлі-продажу Продукції, яка пропонується ним на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM. Особливі умови договору купівлі-продажу Продукції, встановлені Продавцем, розміщуються на Сайті в Картці товару на відповідну Продукцію шляхом викладення їх змісту (текстового або іншого опису) або розміщення посилання на джерело, в якому викладений їх зміст. Оформлюючи замовлення на Продукцію, щодо якої на Сайті в Картці товару розміщені особливі умови договору купівлі-продажу, встановлені Продавцем, Покупець засвідчує, що він повністю ознайомлений з такими умовами, та беззаперечно їх приймає. Умови Угоди користувача та розділів (сторінок) Сайту / Додатків, які не суперечать особливим умовам договору купівлі-продажу, встановленим Продавцем, при пропонуванні до замовлення товарів (послуг) і їх придбанні на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM мають силу та застосовуються у звичайному порядку для всіх сторін взаємодії.
4.3. З метою отримання будь-якої необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про Продукцію або Продавця, з будь-яких причин не отриманої на Сайті або у Додатку безпосередньо, Покупець має звернутися до Адміністратора або Продавця. Комерційне найменування Продавців, які самостійно організовують доставку замовлень та приймання повернутих товарів також може зазначатися у Картці товару.
4.4. Адміністратор та Продавці докладають максимум зусиль для надання інформації про Продукцію якомога точніше. Для повноти відображення інформації про Продукцію Адміністратор та Продавець мають право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Продукцію в будь-який час.
4.5. Адміністратор та Продавець не несуть перед Покупцем обов’язку продати Продукцію, що відповідала б умовам, зазначеним помилково.
4.6. Замовлення, умови якого були зазначені на Сайті / у Додатку з помилкою, зокрема, якщо помилка була допущена у зазначенні ціни Продукції, є неукладеним та не створює для Продавця та Покупця обов’язків щодо купівлі-продажу Продукції, якщо тільки обидві сторони не погодяться на інше. У цьому разі Адміністратор/Продавець може скасувати замовлення Покупця та повернути грошові кошти сплачені за Продукцію (у разі якщо вона була вже сплачена Покупцем) або запропонувати Покупцю сплатити коректну суму вартості Продукції.
4.7. З огляду на особливості відтворення зображень різними технічними пристроями деякі кольори зображення Продукції на сторінках Сайту / Додатків можуть дещо відрізнятися від її кольорів дійсності.
4.8. Реквізити Продавця конкретної Продукції зазначаються в супровідних документах (товарних чеках тощо) на Продукцію або документах, що підтверджують факт передачі Продукції Покупцеві.
4.9. Скерування товарних чеків та/або фіскальних чеків (у випадку проведення розрахунку Продавцем із застосуванням реєстратора розрахункових операцій) у т.ч. може здійснюватися через будь-які засоби зв’язку у електронному форматі (у т.ч. на електронну адресу, адресу електронної пошти, SMS, Viber, Telegram, WhatsApp, Push-повідомлення, розміщення в Профілі щодо придбаного товару QR-коду або скерування такого вищенаведеними способами Покупцю тощо) за реквізитами, зазначеними у Профілі та/або під час формування замовлення. При цьому, у випадку розрахунку за придбаний товар за допомогою сервісів грошових переказів та/або доставки (у т.ч. післяплатою службі кур’єрської доставки тощо), формування та видача Покупцю фіскальних чеків може здійснюватися суб’єктом господарювання, що здійснює прийняття коштів від Покупця.
 
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ
5.1. Для здійснення замовлення Покупець має на Сайті або у Додатку:
- обрати конкретну Продукцію (натиснути доступні для вибору опції – розмір, колір, кількість тощо),
- додати обрану Продукцію в Кошик (натиснути кнопку «В КОШИК» або «КУПИТИ»),
- відправити замовлення Продавцю (натиснути кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» в Кошику або «КУПИТИ В 1 КЛІК»). При цьому в залежності від порядку взаємодії Адміністратора та конкретного Продавця, замовлення може направлятися продавцю за посередництвом Адміністратора.
5.2. Здійснюючи замовлення, Покупець підтверджує, що:
-він погоджується та беззастережно й беззаперечно приймає усі умови придбання замовленої ним Продукції, викладені в цій Угоді, публічній оферті (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta) та на сторінках Сайту / Додатків, в тому числі, в Картці товару та на сторінці оформлення замовлення;
-він ознайомився з інформацією про Продукцію, наявністю (відсутністю) преференцій, знижок, особливими умовами оплати та/або доставки, умовами гарантійного обслуговування тощо, отримав її в обсязі, достатньому для здійснення покупки;
-продукція замовляється ним добросовісно, для цілей особистого некомерційного використання.
5.3. Замовлена Продукція може бути відправлена Покупцю кількома окремими відправленнями залежно від кількості товарів, їх габаритів, груп сумісності, різних Продавців, місця зберігання, доступних способів оплати чи доставки, загальної вартості кошика, інших факторів оптимізації виконання замовлення.
5.4. Кількість і вартість сформованих товарів, відображається у Кошику перед оформленням замовлення Покупцем.
5.5. Після оформлення замовлення Покупцем йому направляється підтвердження з зазначенням номеру замовлення на електронну пошту та/або на номер мобільного телефону та/або зазначається у Профілі та/або здійснюється у інший спосіб, визначений Адміністратором/Продавцем.
5.6. В залежності від умов угоди Продавця з Адміністратором, окремі замовлення можуть перенаправлятися Адміністратором Продавцю без обробки, для надання підтвердження (здійснення уточнень) ним безпосередньо.
5.7. Замовлення є прийнятим до виконання (публічна оферта (договір купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем) вважається укладеним) після надходження Покупцю підтвердження про прийняття замовлення.
5.8. У разі виявлення неможливості виконання замовлення Покупця Продавець може відхилити замовлення, в тому числі після його підтвердження, направивши Покупцю відповідне повідомлення на електронну пошту та/або на номер мобільного телефону та/або зазначається у Профілі та/або здійснюється у інший спосіб, визначений Адміністратором/Продавцем. В такому випадку права і обов’язки сторін, пов’язані з купівлею-продажем, доставкою і передачею замовленої Продукції Покупцю та її оплатою, припиняються, а оплачена Покупцем вартість Продукції повертається за реквізитами, з яких була проведена оплата.
5.9. Покупець може перевірити хід виконання замовлення у своєму Профілі.
5.10.Покупець самостійно несе всі ризики, пов’язані із зазначенням в Профілі помилкових контактних даних, контактних даних третіх осіб, передачу номеру та інших даних свого замовлення третім особам, збереження логіна та пароля до свого облікового запису (Профіля) або передачу даних свого Профілю третім особам. Всі дії, здійснені у Профілі та/або з використанням даних Покупця, вважаються Адміністратором діями Покупця та Адміністратор не несе відповідальність за такі дії.
 
6. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ
6.1. Ціна Продукції вказується в українській гривні, визначається з урахуванням податкового статусу Продавця і не включає вартість доставки, яка оплачується Покупцем окремо відповідно до обраного способу доставки та активованих програм лояльності на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM. При цьому, вартість товару визначається Продавцем на власний розсуд.
6.2.Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінювати ціни Продукції, що пропонується до придбання. Якщо інше не зазначено у цій Угоді або Публічній оферті (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta), зміна ціни не допускається після того, як замовлення було прийняте Продавцем до виконання, а Покупець отримав повідомлення із підтвердженням.
6.3. Спосіб здійснення оплати Продукції обирається Покупцем із варіантів, доступних для даного виду Продукції та зазначених в Картці товару та/або на сторінці оформлення замовлення.
6.4. У разі виявлення зловживання з боку Покупця правами, наданими йому як споживачеві законодавством, цією Угодою та/або публічною офертою (за посиланням: https://vseplus.com/ua/oferta) (у т.ч. замовлення в обсягах, що перевищують звичайні потреби споживачів, одночасне замовлення партії Продукції, що мають один артикул, але різні розміри / кольори та ін.) або досягнення відсотку скасувань, відмов і повернень Продукції, що перевищує встановлений Адміністратором, Адміністратор (Продавець) має право обмежити допустимі способи оплати для Покупця і вимагати виключно передоплати банківською картою в момент оформлення замовлень та/або Адміністратор має право блокувати Профіль відповідного Покупця до моменту усунення порушень.
6.5. Інформація про встановлений Адміністратором відсоток скасувань, відмов і повернень, досягнення якого є підставою для обмеження способів оплати та/або блокування Профілю Покупця, може на вибір Адміністратора розміщуватись у відповідних розділах на Сайті / у Додатках, доводитись Покупцю в його Профілі або повідомленнях про обмеження способів оплати, а також надаватись Покупцю на його запит до Адміністратора.
6.6. Товар на момент його передачі, а послуга на момент звернення Покупцем з вимогою про її надання, повинні бути повністю оплачені. У разі укладення договору купівлі-продажу з оплатою частинами або в кредит умови оплати та передачі Продукції встановлюються умовами такого договору.
6.7. Для здійснення оплати Продукції (в залежності від обраного способу оплати) від Покупця може вимагатися, згідно чинного законодавства України, надання додаткових відомостей та документів (паспорт, реєстраційний номер облікової карти платника податків тощо).
 
7. УМОВИ ДОСТАВКИ
7.1. Доставка здійснюється по всій території України за винятком АР Крим, територій проведення Операцій Об’єднаних Сил, тимчасово окупованих територій України, якщо у Картці товару або на сторінці оформлення замовлення не зазначено інше.
7.2. Покупець обирає спосіб доставки з варіантів, доступних для конкретної Продукції та зазначених в Картці товару та/або на сторінці оформлення замовлення.
7.3. Строк та умови доставки визначається відповідною службою доставки в залежності від обраного Покупцем способу доставки. Адміністратор не несе відповідальність за строки та умови доставки та не визначає їх. Орієнтовний строк доставки можна переглнути на сторінці відповідної служби доставки.
7.4. Доставка Покупцю замовленої Продукції є окремою послугою, що вважається наданою в момент отримання Продукції Покупцем.
 
8. ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
8.1. Замовлення вважається виконаним, а право власності на Продукцію та пов’язані з ним ризики, в тому числі знищення та/або пошкодження Продукції, переходять від Продавця Покупцеві в момент фактичної передачі Покупцеві Продукції, що підтверджується підписом Покупця у відповідному документі, що супроводжує Продукцію накладній (квитанції, реєстрі доставки тощо) та/або документі, передбаченому відповідною службою доставки, що підтверджує передачу товару Покупцю.
8.2. Для отримання замовлення Покупець має пред’явити документ, що посвідчує особу (перелік документів для отримання Продукції може встановлюватися відповідною службою доставки).
8.3. Покупець має право порушити цілісність упаковки Продукції, провести примірку, а також розпорядитися Продукцією в будь-який інший спосіб на власний розсуд лише після її повної оплати, якщо інше не передбачено умовами програми лояльності, учасником якої є Покупець. Дане положення не позбавляє Покупця прав, наданих Законом України «Про захист прав споживачів» щодо повернення Продукції належної і неналежної якості за відповідних умов.
 
9. ГАРАНТІЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
9.1. На Продукцію, придбану на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM, надається гарантія відповідно до чинного законодавства та сервісної політики Продавця (виробника/виконавця).
9.2. Якщо інший гарантійний строк не вказаний в Картці товару (або у супровідній документації на Продукцію, в розрахунковому документі, у чинному законодавстві України), гарантійний строк на таку Продукцію, визначений Продавцем, становить 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати її отримання.
9.3. Адміністратор сприяє в розгляді звернень Покупців у зв’язку з настанням гарантійних випадків, в той час як забезпечення виконання гарантійних зобов’язань покладається на Продавця.
9.4. Правила взаємодії сторін при настанні гарантійних випадків детальніше можуть викладатися в окремих розділах (на сторінках) Сайту (мобільних додатків).
Оформлення повернення
9.5. Для повернення будь-якого товару незалежно від причин повернення Покупець обов’язково має вкласти в упаковку з товаром, що повертається, заповнену та підписану зі свого боку заяву на повернення, зазначивши в ній найменування та кількість товару, що повертається, а також фактичні причини повернення, а також інші дані визначені Адміністратором/Продавцем.
9.6. Товар, що постачається в індивідуальній упаковці (упаковці виробника), підлягає поверненню у такій упаковці. При відправці така упаковка має бути додатково упакована Покупцем для збереження її цілісності та зовнішнього вигляду.
9.7. Продавець має право відмовити в прийманні товару, якщо при поверненні Покупцем він був запакований неналежним чином, внаслідок чого на індивідуальній упаковці залишилися сліди та/або пошкодження (в тому числі такі, що виникають при транспортуванні: подряпини, зім’ятості, нанесення маркувань, додаткова фіксація скотчем вантажу та/або супровідних документів та ін.) – як товару, товарний вигляд якого не збережений Покупцем.
9.8. Незалежно від виду товару Продавець має право не приймати такий товар, якщо він відправлений на умовах післяплати за доставку. 
9.9. У разі надсилання Покупцем для повернення товару, що був ним прийнятий раніше і не підлягає поверненню за законодавством або не відповідає номеру замовлення (підмінений), має неповну комплектацію, не має всіх документів, не упакований належним чином, якісний товар має сліди використання чи пошкоджену упаковку, щодо товару пропущений строк для повернення або гарантійний строк (залежно від пред’явленої вимоги Покупця), підстави для повернення товару не підтвердились, повернення товару не приймається, а плата за такий товар не підлягає поверненню.
9.10. У разі підтвердження наявності підстав для повернення товару договір купівлі-продажу вважається розірваним, а товар – повернутим в день фактичного отримання товару та усіх необхідних документів для його повернення.
9.11. Доставка Покупцю товару, не прийнятого Продавцем до повернення, здійснюється за рахунок Покупця.
Повернення товару належної якості
9.12. Товар належної якості повертається виключно за відсутності ознак використання, в неушкодженій упаковці, у повній комплектації з повним комплектом документів.
Недоліки
9.13. Якщо товар має недоліки, які не є істотними недоліками, після закінчення 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Покупець має право звернутися до Продавця з вимогами, що передбачені чинним законодавством України у разі придбання товару неналежної якості.
Істотні недоліки
9.14. Заміна або повернення товару протягом гарантійного строку здійснюється виключно за умови наявності істотного недоліку, що може бути підтверджений офіційним / авторизованим сервісним центром та доказами наявності такого недоліку під час отримання відповідного товару в служубі кур’єрської доставки.
9.15. Вимоги Покупця щодо повернення товару (за наявністю істотних недоліків) з компенсацією його вартості задовольняються за умови вчинення Покупцем усіх дій, необхідних у гарантійному випадку, які викладені у цій Угоді користувача, зазначені у відповідних розділах (сторінках) Сайту та визначені чинним законодавством України, в тому числі:
- надання разом із товаром заповненої та підписаної заяви на повернення,
- направлення товару у належній упаковці у повній комплектації,
- надання разом з товаром всіх супроводжуючих документів та документів про підтвердження наявності істотного недоліку (висновку сервісного центру, доказів наявності такого недоліку під час отримання відповідного товару в сліжубі кур’єрської доставки, розрахункового документу за товар (чеку, квитанції тощо), гарантійного талону, технічного паспорту тощо),
- надання реквізитів банківського (карткового) рахунку для перерахування компенсації.
9.16. Продавець має право відмовитися від приймання товару, відправленого Покупцем без надання передбачених документів, а також не розглядати заяву Покупця до усунення допущених ним недоліків. В такому випадку датою розірвання договору купівлі-продажу вважатиметься дата усунення Покупцем допущених недоліків (надання необхідних документів тощо).
9.17. У разі неусунення Покупцем недоліків протягом 1 місяця, зобов'язання Продавця щодо забезпечення збереження такого товару припиняються, і він має право розпорядитися товаром на власний розсуд.
9.18. Продавець не зобов'язаний здійснювати зворотну відправку товару, заяву на повернення по якого оформлено Покупцем неналежним чином або у разі ненадання необхідних документів.
9.19. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо буде доведено, що дефекти товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування товаром, умов його зберігання або умов повернення.
9.20. Умови та порядок повернення товару (належної або неналежної якості) також може визначатися в окремих розділах (сторінках) Сайту, в тому числі в розділі «Допомога».
 
10. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ. ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ
10.1.Кошти повертаються Покупцеві після отримання повернутої Продукції, обробки Продавцем належним чином заповненої Покупцем заяви на повернення із доданими документам щодо товару та підтвердження наявності підстав для повернення.
10.2.Строк та спосіб повернення Покупцю коштів визначається Продавцем згідно чинного законодавства.
10.3.Для повернення коштів Покупець має право зазначити дані своєї банківської карти в Профілі та у заявці на повернення.
10.4.Якщо інше не зазначене Продавцем або не погоджене Покупцем та Продавцем, кошти за повернуту Продукцію перераховуються на банківську карту, з якої була здійснена оплата даної Продукції, а якщо оплата здійснювалась без використання банківської карти - на банківську карту, яка зазначена у заявці на повернення.
 
11. ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ. МАРКЕТИНГОВІ ТА ІНШІ ЗАХОДИ
11.1. Адміністратор може запроваджувати для Покупців програми лояльності в тому числі у вигляді передплаченого сервісу, купонів (у т.ч. на знижку), подарункових карт, детальні умови яких зазначаються на Сайті / у Додатках.
11.2. Програми лояльності можуть не розповсюджуватися на певну Продукцію або певних Продавців, про що зазначається у Картці товару та/або на сторінці оформленні замовлення.
11.3. Адміністратор може проводити рекламні та маркетингові заходи (активності) для підтримки обізнаності споживачів про онлайн-майданчик VSEPLUS.COM та Продукцію, що пропонується на ньому для придбання, а також для залучення нових Покупців.
11.4. Відповідні заходи можуть проводитися:
- на Сайті / в Додатках;
- на сторінках VSEPLUS.COM у соціальних мережах (Facebook, Instagram).
11.5. Якщо в оголошенні про проведення будь-яких рекламних та маркетингових заходів Адміністратора не зазначено інше, вважається, що:
- правила та умови таких заходів, включаючи умови отримання й використання заохочень (бонусів, винагород за участь в конкурсі тощо), розміщуються на Сайті/у Додатках та/або їх можна дізнатись за номером call-центру Адміністратора,
- такі заходи діють на всій території України за виключенням території Криму та ООС.
11.6.Реєструючись та/або здійснюючи придбання Продукції на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM, Покупець надає свою згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних бюлетенів з останніми новинами, новими надходженнями, спеціальними пропозиціями та оголошеннями про продаж через будь-які засоби зв'язку, включаючи електронні повідомлення (e-mail), SMS, Viber, Push-повідомлення за реквізитами, зазначеними у Профілі.
11.7. Якщо Покупець бажає відмовитися від розсилки інформації від VSEPLUS.COM, що має рекламний характер, він може звернутися до служби підтримки або самостійно відписатися у Профілі.
 
12. КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1. Адміністратор і Покупець можуть здійснювати інформаційний обмін щодо Продукції, за допомогою електронної пошти, телефонного зв'язку (SMS), Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, мобільних додатків, оголошень та/або повідомлень.
12.2. Адміністратор забезпечує інформаційний обмін Покупця з Продавцями та виступає посередником (медіатором) при розгляді звернень і врегулюванні претензій Покупців як споживачів.
12.3. Покупець здійснює зв'язок з Продавцем (стосовно властивостей Продукції, строків і методів доставки, у разі виникнення спірних питань тощо) за контактами, розміщеними у картці Продукції / у розділі Замолень Профілю. Якщо така інформація відсутня, Покупець може звернутися до Адміністратора.
12.4. Зміст усіх переговорів Покупця зі співробітниками та іншими представниками Адміністратора, здійснених будь-якими засобами комунікації може бути записано та збережено. Здійснюючи розмову із Адміністратором (його представником), включаючи телефон та чат, Покупець погоджується на її запис, збереження та використання її змісту при врегулювання питань, яких стосується така розмова.
 
13. ВІДГУКИ ПОКУПЦІВ
13.1. Покупці можуть залишати у Картках товару на Сайті / в Додатках відгуки про Продукцію, придбану ними на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM, з метою обміну об’єктивним та достовірним споживацьким досвідом.
13.2. Відгуки Покупців розміщуються на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM як є, без виправлень або скорочень Адміністратора.
13.3. Адміністратор залишає за собою право видалити з онлайн-майданчику VSEPLUS.COM (не публікувати) будь-який відгук, зокрема якщо:
- він не стосується описy Продукції або розміщений в Картці іншого товару;
- містить опис Продукції, яку Покупець не придбавав на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM;
- посилається на одиничні випадки або індивідуальний негативний досвід, який не має системного характеру,
- містить вислови у грубій принизливій формі в бік будь-яких осіб;
- стосується вартості Продукції, ціноутворення на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM;
- містить прямі або приховані посилання на інші сайти або магазини, в тому числі їхні адреси;
- повторює однакові питання,
- містить фрод (картинки, набір літер, беззмістовний текст тощо),
- порушує положення законодавства, норми суспільної моралі,
- є недостовірним.
13.4. Адміністратор не надає Покупцям послуги засобів масової інформації та не несе перед Покупцями обов’язку публікувати будь-які з їхніх відгуків.
13.5. Адміністратор може, але не зобов’язується інформувати Покупця про розміщення або видалення його відгуку.
13.6. Рішення про публікацію або видалення відгуку приймаються Адміністратором самостійно на власний розсуд та не підлягають оскарженню.
 
14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
14.1.Адміністратор не несе відповідальності по зобов’язаннях Продавців.
14.2.У випадках, коли Адміністратор не є продавцем товарів або виконавцем послуг, що пропонуються на онлайн-майданчику VSEPLUS.COM, він не несе перед Покупцями обов’язків та відповідальності, що є наслідком укладення договору купівлі-продажу товарів або надання послуг на Сайті / у Додатках, в тому числі, але не обмежуючись, щодо продажу товару, його доставки, гарантійних зобов’язань Продавця, поверненню коштів за Продукцію, невідповідність Продукції очікуванням Покупця, виконання Продавцем інших зобов’язань.
14.3.Адміністратор не несе відповідальність за будь-які збитки Покупця, пов’язані з придбанням Продукції на Сайті/у Додатках та за дії третіх осіб/строки (порядок) надання ними послуг, що надають сервіси Покупцю/Постачальнику, в тому числі, але не обмежуючись, щодо сервісів по оплаті Продукції, доставки Продукції тощо.
14.4.Адміністратор має право без попереднього повідомлення у будь-який час вносити зміни в текст цієї Угоди. Зміни вступають в силу з моменту їх оприлюднення.
14.5.Покупець відповідає за правдивість і достовірність інформації, що повідомляється ним Адміністратору, міститься в його відгуках / коментарях, і може бути притягнутий до відповідальності за надання та/або поширення недостовірної інформації, інформації образливого змісту та такої, якою порушуються / можуть порушуватися права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, незалежно від того, є вони користувачами, продавцями онлайн-майданчику VSEPLUS.COM чи ні.
14.6.В разі порушення умов цієї Угоди (у тому числі замовлення Продукції для комерційної (підприємницької) діяльності (подальшого продажу)), Покупець повинен відшкодувати Адміністратору (Продавцю) збитки, пов'язані з таким порушенням.
14.7.Адміністратор залишає за собою право блокувати Покупця (позбавити його можливості замовляти і купувати Продукцію), звертатися з відповідними заявами в правоохоронні органи і передавати їм дані такого Покупця в разі, якщо будь-які дії Покупця, на думку Адміністратора носять ознаки зловживання, шахрайства та/або можуть завдати шкоди інтересам інших покупців і / або третіх осіб та/або блокувати доступ Покупців на Сайт / до Додатків на власний розсуд.
14.8.Інформація про встановлений Адміністратором відсоток скасувань, відмов і повернень, досягнення якого є підставою для блокування Покупця, може на вибір Адміністратора розміщуватись у відповідних розділах на Сайті / у Додатках, доводитись Покупцю в його Профілі або повідомленнях про блокування, а також надаватись Покупцю на його запит до Адміністратора.